႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္

တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ထိ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၃၀ နာရီထိ
ဥပုဒ္ေန႔ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီထိ

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း

+၉၅ ၂ ၆၄၅၁၈၊ ၂၈၄၄၉၂၀
+၉၅ ၉ ၅၀၀၇၉၆၇၊ ၄၄၁၀၁၀၂၇၅၊ ၅၁၄၆၂၆၁၊ ၅၁၄၆၇၀၅

အမိုးျပားမ်ား

  1. ‘TERREAL’ TBF Clay Roof Tile from Malaysia/France/Indonesia/Germany

(Malaysia/Germany Factory 100% own and controlled by French)

 

  1. ‘KORAMIC’ Clay Roof Tiles from Germany/France

 

  1. ‘IMERYS’ Clay Roof Tiles From France

 

  1. 'BUTTERFLY' Clay Roof Tiles (Malaysia)

 

  1. 'NAKAMURA' Concrete Roof Tiles (Vietnam)

 

  1. 'SECOIN' Concrete Roof Tiles (Vietnam)

 

  1. 'TEGOLA' Canadese Asphalt Shingle Tiles from Italy

 

  1. UNO Concrete Roof Tiles

(Myanmar Production with Italian Technology/ Equipments)

 

  1. Amcan Aluzinc Roofing Tiles & Steel Structure

Products

Projects