႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္

တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ထိ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၃၀ နာရီထိ
ဥပုဒ္ေန႔ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီထိ

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း

+၉၅ ၂ ၆၄၅၁၈၊ ၂၈၄၄၉၂၀
+၉၅ ၉ ၅၀၀၇၉၆၇၊ ၄၄၁၀၁၀၂၇၅၊ ၅၁၄၆၂၆၁၊ ၅၁၄၆၇၀၅

မဂၤလာပါ... Myanmar EHB Co., Ltd မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္.....

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ MYANMAR EHB CO., LTD (MANDALAY OFFICE) မွ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားအား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အဖြဲ႔၀င္ကုမၸဏီမ်ား

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

လက္ရွိလႈပ္ရွားမႈမ်ား