႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္

တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ထိ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၃၀ နာရီထိ
ဥပုဒ္ေန႔ - မနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီထိ

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း

+၉၅ ၂ ၆၄၅၁၈၊ ၂၈၄၄၉၂၀
+၉၅ ၉ ၅၀၀၇၉၆၇၊ ၄၄၁၀၁၀၂၇၅၊ ၅၁၄၆၂၆၁၊ ၅၁၄၆၇၀၅

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Mandalay Myanmar EHB Co., Ltd having its head office in Singapore is a specialized supplier and installer for various types of construction and building materials. Our company was incorporated in Myanmar since 1996 and we have consistently been supplying and installing our materials for both local and foreign projects.

We are the sole distributor in Myanmar for 90% of our products range and have the confidence and necessary backing from our head office and principles.

In addition we also have branch offices in Nay Pyi Taw and Taunggyi to facilitate easier purchases and project execution.

Our Myanmar Group of Companies, namely, a) Myanmar EHB Co., Ltd. (since 1996), b) Art Decoration Co., Ltd (since 1998), c) a12 (myanmar) Co., Ltd. (since 2005) d) B2 Innovez (Myanmar) Co., Ltd (since 2013) has been and are supplying and installing the below services:-